Szervezetfejlesztés

Milyen helyzetekkel, problémákkal találkozunk legtöbbször?

 • A szervezet változási folyamatban van, a munkatársak stresszesek a bizonytalanságtól;
 • Nincs egységes, vagy nem tisztázott a szervezeti kultúra, az egyes részlegek munkatársainak azonosulása a szervezettel más-más normák, attitűdök és értékek mentén zajlik;
 • A csoportokon belüli és a csoportközi viszonyok nem tisztázottak. Az egyes részlegek, területek között nehézkes az együttműködés, hiányos az információ áramlás, így párhuzamosságok vagy ellátatlan területek jelennek meg a munkafolyamatokban;
 • A különböző szervezeti egységekkel való belső kommunikáció nem megy gördülékenyen, ami nehézséget okoz a szervezet irányításában;
 • A vezető felhalmozódó feladatai gondot jelentenek az önszervezésében, időgazdálkodásban;
 • Nincs világos, minden kulcsszereplő által elfogadott és követett stratégia, jövőkép és küldetés a szervezetben;
 • Vezetőként problémás a feladatok delegálása, leosztása más munkatársak számára;
 • A munkatársak számonkérésének módszere nincsen kidolgozva, hiányos vagy nincsen a szervezet egészére kiterjedő és alkalmazott teljesítményértékelő rendszer;
 • A szervezet folyamatai nem működnek megfelelően, folyamatátvilágításra, a folyamatok újragondolására, esetleg átszervezésére van szükség;
 • A globális trendekkel és az online világ térhódításával lépést tartani kihívást jelent a vállalkozás számára akár az értékesítés, akár a marketing, akár a fejlesztés területét vizsgáljuk;
 • A munkatársak motiválatlanok, amely rányomja bélyegét a szervezetnél végzett munkájukra, emiatt szükséges a motivációs rendszer megfelelő kialakítása;
 • A munkakörök nincsenek megfelelően kialakítva, nem egyértelmű a munkatársak számára a feladat- és felelősségi körük;
 • A munkatársak egyéni igényeikkel fordulnak a HR-eshez, munkaügyi vezetőhöz, amely szükségessé teszi rugalmas foglalkoztatási formák bevezetését;
 • Hiányzik a stratégia megvalósításának és a munkatársak teljesítményének mérési, értékelési rendszere;
 • Hatalmas mértékű szakemberhiánnyal kell megküzdeni évről évre, szinte munkakörtől függetlenül nehéz elkötelezett, megfelelő hozzáállással, szaktudással rendelkező munkatársakat találni és megtartani.
od2

Milyen megoldást kínálunk?

Szervezeti innovációs folyamatot vezetünk, azaz komplexen dolgoztunk mindazon tényezőkkel, amelyek a szervezeti hatékonyság hajtóerejét képezik:

 • a stratégiai elemekkel,
 • a vezetéssel,
 • a szervezeti kultúrával,
 • rendszerekkel és folyamatokkal,
 • az operatív elemekkel,
 • az egyéni feladatokkal és teljesítmény területeivel.

Miért érdemes bennünket választani?

Mert nagy tapasztalattal rendelkezünk...
 • ...a sikeres, kiegyensúlyozott és hatékony szervezeti működéshez szükséges stratégiai tervezés, üzleti tervezés és partnerség-építés beindításában;
 • …a HR folyamatok széleskörű támogatásában;
 • ...a vezetők fejlesztésében, készségeik és kompetenciáik kibontakoztatásában;
 • ...a sikeres, kiegyensúlyozott és hatékony szervezeti működéshez szükséges kommunikáció fejlesztésében;
 • …a vezetők és munkatársaik természetes tehetségeinek felfedésében, azok kiaknázásában;
 • ...a változásokat és kihívásokat jól menedzselő vezetők fejlesztésében;
 • ...a munkatársak aktivitásának, motivációjának fejlesztésében;
 • ...a szolgáltatás- és termékfejlesztésben, a komplex fejlesztési folyamat menedzselésében;
 • …a szervezet belső kommunikációjának javításában;
 • …a szervezet átvilágításában, szervezeti szintű és egyéni diagnosztikák készítésében;
 • …a teljesítményértékelési rendszer kialakításában és bevezetésének támogatásában;
 • ...a zökkenőmentes operatív munkavégzéshez szükséges munkatársi csapat fejlesztésében;
 • ...az egyedi szervezeti igényekhez igazítottan képzési terv készítésében, a vezetők és munkatársak számára képzések tartásában;
od

Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy diagnosztizáljuk vállalkozása jelenlegi helyzetét és kihívásait!

X