A JÓ VEZETŐ MÉRCÉJE A JÓL TELJESÍTŐ SZERVEZET

Szervezeti innovációHitvallásunk szerint a szervezetfejlesztés olyan hosszú távú fejlesztő beavatkozás, melynek célja, hogy a szervezeti kultúra alakításával növelje a szervezet probléma megoldási, alkalmazkodási és megújulási képességét.


A folyamat során a következő területek fejlődnek:

 • szervezeti struktúra,
 • szervezeti folyamatok,
 • szervezeti stratégia,
 • emberek és szervezeti kultúra közötti illeszkedés
 • új, kreatív szervezeti megoldások létrehozása
 • a szervezet ön- megújító képessége

Szervezetfejlesztésünk során kísérjük, támogatjuk, fejlesztjük partnereinket egy olyan folyamatban, amely elvezeti őket a kívánt céljukhoz.

szervezeti-innovacio

A szervezetfejlesztési folyamat lépései:

 • A szervezetfejlesztési folyamat első fázisában megbízónkkal folytatott konzultációt követően egy előzetes diagnózis felállítására, ajánlattételre és szerződéskötésre kerül sor.
 • Ezt követően történik a részletes diagnózis felvétele, a felmérés eredményeinek visszajelzése, valamint az akciókra tett lépések közös meghatározása.
 • A folyamat harmadik fázisában a tulajdonképpeni fejlesztési folyamat zajlik le, melynek során hangsúlyt helyezünk az egyes változtatások megerősítésére.
 • Az utolsó fázisban mérés, értékelés zajlik, melyet követően a szervezetfejlesztési folyamat lezárul vagy egy következő folyamat indulása következik.

Milyen helyzetekkel, problémákkal találkozunk legtöbbször?

 • A szervezet változási folyamatban van, a munkatársak stresszesek a bizonytalanságtól;
 • Nincs egységes, vagy nem tisztázott a szervezeti kultúra, az egyes részlegek munkatársainak azonosulása a szervezettel más-más normák, attitűdök és értékek mentén zajlik;
 • A csoportokon belüli és a csoportközi viszonyok nem tisztázottak. Az egyes részlegek, területek között nehézkes az együttműködés, hiányos az információ áramlás, így párhuzamosságok vagy ellátatlan területek jelennek meg a munkafolyamatokban;
 • A különböző szervezeti egységekkel való belső kommunikáció nem megy gördülékenyen, ami nehézséget okoz a szervezet irányításában;
 • A vezető felhalmozódó feladatai gondot jelentenek az önszervezésében, időgazdálkodásban;
 • Nincs világos, minden kulcsszereplő által elfogadott és követett stratégia, jövőkép és küldetés a szervezetben;
 • Vezetőként problémás a feladatok delegálása, leosztása más munkatársak számára;
 • A munkatársak számonkérésének módszere nincsen kidolgozva, hiányos vagy nincsen a szervezet egészére kiterjedő és alkalmazott teljesítményértékelő rendszer;
 • A szervezet folyamatai nem működnek megfelelően, folyamatátvilágításra, a folyamatok újragondolására, esetleg átszervezésére van szükség;
 • A globális trendekkel és az online világ térhódításával lépést tartani kihívást jelent a vállalkozás számára akár az értékesítés, akár a marketing, akár a fejlesztés területét vizsgáljuk;
 • A munkatársak motiválatlanok, amely rányomja bélyegét a szervezetnél végzett munkájukra, emiatt szükséges a motivációs rendszer megfelelő kialakítása;
 • A munkakörök nincsenek megfelelően kialakítva, nem egyértelmű a munkatársak számára a feladat- és felelősségi körük;
 • A munkatársak egyéni igényeikkel fordulnak a HR-eshez, munkaügyi vezetőhöz, amely szükségessé teszi rugalmas foglalkoztatási formák bevezetését;
 • Hiányzik a stratégia megvalósításának és a munkatársak teljesítményének mérési, értékelési rendszere;
 • Hatalmas mértékű szakemberhiánnyal kell megküzdeni évről évre, szinte munkakörtől függetlenül nehéz elkötelezett, megfelelő hozzáállással, szaktudással rendelkező munkatársakat találni és megtartani.

TRÉNINGEK, KÉPZÉSEK >>>

COACHING >>>

Milyen megoldást kínálunk?

Szervezeti innovációs folyamatot vezetünk, azaz komplexen dolgoztunk mindazon tényezőkkel, amelyek a szervezeti hatékonyság hajtóerejét képezik:

 • a stratégiai elemekkel,
 • a vezetéssel,
 • a szervezeti kultúrával,
 • rendszerekkel és folyamatokkal,
 • az operatív elemekkel,
 • az egyéni feladatokkal és teljesítmény területeivel.

Miért érdemes bennünket választani?

Mert nagy tapasztalattal rendelkezünk...
 • ...a sikeres, kiegyensúlyozott és hatékony szervezeti működéshez szükséges stratégiai tervezés, üzleti tervezés és partnerség-építés beindításában;
 • …a HR folyamatok széleskörű támogatásában;
 • ...a vezetők fejlesztésében, készségeik és kompetenciáik kibontakoztatásában;
 • ...a sikeres, kiegyensúlyozott és hatékony szervezeti működéshez szükséges kommunikáció fejlesztésében;
 • …a vezetők és munkatársaik természetes tehetségeinek felfedésében, azok kiaknázásában;
 • ...a változásokat és kihívásokat jól menedzselő vezetők fejlesztésében;
 • ...a munkatársak aktivitásának, motivációjának fejlesztésében;
 • ...a szolgáltatás- és termékfejlesztésben, a komplex fejlesztési folyamat menedzselésében;
 • …a szervezet belső kommunikációjának javításában;
 • …a szervezet átvilágításában, szervezeti szintű és egyéni diagnosztikák készítésében;
 • …a teljesítményértékelési rendszer kialakításában és bevezetésének támogatásában;
 • ...a zökkenőmentes operatív munkavégzéshez szükséges munkatársi csapat fejlesztésében;
 • ...az egyedi szervezeti igényekhez igazítottan képzési terv készítésében, a vezetők és munkatársak számára képzések tartásában;