A nem láthatót tesszük mérhetővé

Mi határozza meg a személyes teljesítményt?

Hogyan hozzuk összhangba természetes tehetségeinket, motivációnkat, és viselkedésünket?

A csúcsteljsítményt nyújtó emberek abban különböznek az átlag emberektől, hogy tökéletesen tisztában vannak önmagukkal, képesek összhangba hozni viselkedésüket motivációikat és született tehetségeiket. Ehhez magas fokú önismeretre van szükség.

Az IMX három önálló vizsgálat együttéséből alkot egy egészet, hogy feltérképezze személyiségünket:

  • DISC Index, mely a felvett és természetes viselkedési formákat elemzi.
  • Érték Index, mely a motivációinkat vizsgálja.
  • Attribute Index, mely a a döntséhozatalunkat befolyásoló tényezőket fedi fel.

Mire jó mindez nekünk?

Vezetőként ismernünk kell, mihez van a munkatársainknak veleszületett tehetsége. A körülöttünk lévők miért motiváltak abban, hogy képességeiket, tehetségüket használják, és hogyan nyilvánul ez meg a teljesítményfüggő környezetben.

Ezáltal kulcsot kapunk ahhoz, hogyan lehetünk mi és munkatársaink, ezáltal az egész szervezet sikeresebbek, elégedettebbek és boldogabbak. Ki ne vágyna erre?

Diagnosztika

Egyedülálló mérési rendszerrel segítünk feltérképezni és összhangba hozni az Ön vagy munkatársai természetes tehetségeit, motivációit és viselkedését annak érdekében, hogy növeljük az egyéni és szervezeti teljesítményt, a sikerességet és motiváltságot.

A komplex Innermetrix profil 3 mérőeszközének összhangjávala nem láthatót tesszük mérhetővé azzal a szándékkal, hogy megismerjük azt a potenciált, ami a legmagasabb teljesítmény- és sikerszintre tud bennünket juttatni.