parallax background

Projektjeink

Projektjeink

Tanuló szervezetként igyekszünk megragadni a hazai és nemzetközi pályázatok adta lehetőségeket arra, hogy partnereinknek segítsünk a fejlesztési programok finanszírozási lehetőségeinek megteremtésében, illetve mi magunk is megújuljunk, fejlődjünk. Nagy tapasztalatokat szereztünk az elmúlt évben a projektek tervezésében, és sikeres megvalósításában.

Futó projektjeink:

Erasmus+ rövid futamidejű felnőtt tanulási mobilitási pályázat

Projekt azonosító: 2023-1-HU01-KA122-ADU-000145446

Projekt címe:Level up your Educator skills with English and ICT technologies

ERASMUS+ K2 Stratégiai Partnerségek – SAGA

Ebben a projektben holland, spanyol, román, bulgár és magyar partnerekkel fejlesztünk közösen egy innovatív képzési programot, amely a vidéki és „üres” Európa területén élő lakosság, kiemelten a nők helyzetén kíván segíteni, szociális vállalkozások létrehozásának támogatásával.

» Részletek a projektről

Munkahelyi képzések támogatása kis-, közép- és nagyvállalatok számára (GINOP-6.1.6. És VEKOP-8.5.3)

Ezekben a projektben a szervezetekre szabott képzési tervek alapján fejlesztettünk ki és engedélyeztettünk mind a munkatársak kompetencia fejlesztéséhez mind a vezetők fejlesztéséhez tréning programokat. Jelenleg a megvalósítás zajlik 1,5-2 éves folyamatban. A projekt keretében a képzések finanszírozásán túl a cégek a munkatársak képzésben eltöltött idejére eső munkabér támogatásban is részesülnek. Engedélyezett képzéseinkről itt olvashat.

ERASMUS+ K2 Stratégiai partnerségek - PROJEKT STORIE

Ebben a nemzetközi projektben Ciprust, Spanyolországot, Litvániát és Horvátországot képviselő partnerekkel közösen dolgozunk. A projekt célja a vidéki kisvállalkozások szemléletformáló fejlesztése a marketing és termékfejlesztés területén. Ennek megfelelően dolgozunk ki olyan tananyagokat, amelyek angol és magyar nyelven is elérhetőek lesznek online platformon és applikácón keresztül. A leckék felölelik a kulturális örökségen alapuló turizmus sajátosságai, a turisztikai termékfejlesztés, offline és online marketingkommunikáció témáit és gyakorlati tudást adnak a résztvevőknek.

» Részletek a projektről

Turisztikai fejlesztéseket támogató szemléletformáló tevékenységek megvalósítása (GINOP-7.1.9)

A projekt keretében a kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben szervezünk a turisztikai szektorban működő kis-, közép- és nagyvállalatok munkatársai és vezetői számára szemléletformáló programokat, előadásokat, workshopokat, utazásokat a jó gyakorlatok megismerésére és partenrség építésre. A szemléletformáló tevékenységek célja a GINOP-7.1.9. projekthez kapcsolódó fejlesztés keretében megújuló vagy létrejövő helyszínek/szolgáltatók kínálati színvonalának, az élményszerű minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges

 • humán erőforrás kialakítását,
 • térségben található attrakciók és együttműködő szolgáltatók, turisztikai szervezetek és önkormányzatok együttműködését, összehangolását,
 • vendégekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő munkatársak felkészítését célzó szemléletformáló rendezvények megvalósítását, melynek céljai, hogy
  • a fejlesztéseknek köszönhetően növekedjen a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek látogatószáma,
  • megvalósuljon a hálózatosodás,
  • integrált termék- és szolgáltatásfejlesztés történjen,
  • érvényesüljön a turizmus tovagyűrűző hatása, mely révén a teljes turisztikai térség fejlődése realizálható lesz.

» Részletek a projektről

Korábbi projektjeink:

A GINOP- 5.3.1 Rugalmas foglalkoztatáshoz kapcsolódó projektben konzorciumi partnereinkkel együtt egyike voltunk annak a 11 nyertesnek, akik az egész országra vonatkozóan kidolgozták a KKV szektor számára a rugalmas foglalkoztatás bevezetésének szakmai koncepcióját és megvalósítási tervét. Konzorciumunk közel 100 vállalkozásnak nyújtott segítséget.

A GINOP-5.3.2 Rugalmas foglalkoztatás bevezetése projekt keretében 10 vállalkozásnál vezettük be vagy fejlesztettük a rugalmas foglalkoztatást, képzéseket, műhelymunkákat és coachingokat valósítottunk meg vezetők és munkatársak számára.

A TÁMOP-5.6.1 Bűnmegelőzési programok keretében a pályázatírástól a teljes körű lebonyolításig ( pedagógus képzések fejlesztése és megvalósítása, gyerekek részére tábor szervezése, műhelyek és coachingok tartása) koordináltuk 3 szervezet projektjét.