Szervezetfejlesztés

parallax background

Szervezetfejlesztés

Szervezetfejlesztés

A JÓ VEZETŐ MÉRCÉJE A JÓL TELJESÍTŐ SZERVEZET

Hitvallásunk szerint a szervezetfejlesztés olyan hosszú távú befektetés, melynek célja a szervezet produktivitásának növelése. Egy olyan célzott beavatkozás, amelynek során a szervezet probléma megoldási, alkalmazkodási és megújulási képessége fejlődik.


Egy szervezetfejlesztési folyamat során a következő területek kerülhetnek fókuszba:

 • szervezeti és HR stratégia,
 • szervezeti struktúra,
 • szervezeti folyamatok,
 • vezetői- és munkatársi kompetenciák,
 • motivációs rendszerek,
 • emberek és szervezeti kultúra közötti illeszkedés,
 • a szervezet önmegújító képessége.

A fenti fejlesztésekben és azok beépülésében támogatjuk partnereinket, hogy sikerrel eljussanak a kitűzött céljaikhoz.

Szervezetfejlesztés

A JÓ VEZETŐ MÉRCÉJE A JÓL TELJESÍTŐ SZERVEZET

Hitvallásunk szerint a szervezetfejlesztés olyan hosszú távú befektetés, melynek célja a szervezet produktivitásának növelése. Egy olyan célzott beavatkozás, amelynek során a szervezet probléma megoldási, alkalmazkodási és megújulási képessége fejlődik.


Egy szervezetfejlesztési folyamat során a következő területek kerülhetnek fókuszba:

 • szervezeti és HR stratégia,
 • szervezeti struktúra,
 • szervezeti folyamatok,
 • vezetői- és munkatársi kompetenciák,
 • motivációs rendszerek,
 • emberek és szervezeti kultúra közötti illeszkedés,
 • a szervezet önmegújító képessége.

A fenti fejlesztésekben és azok beépülésében támogatjuk partnereinket, hogy sikerrel eljussanak a kitűzött céljaikhoz.

parallax background

Milyen helyzetekkel, problémákkal találkozunk legtöbbször?

 • A szervezet változási folyamatban van, a munkatársak stresszesek a bizonytalanságtól;
 • Nincs egységes vagy nem tisztázott a szervezeti kultúra, az egyes részlegek munkatársainak azonosulása a szervezettel más-más normák, attitűdök és értékek mentén zajlik;
 • A csoportokon belüli és a csoportközi viszonyok, felelősségi körök nem tisztázottak. Az egyes részlegek, területek között nehézkes az együttműködés, hiányos az információ áramlás, így párhuzamosságok vagy ellátatlan területek jelennek meg a munkafolyamatokban;
 • A különböző szervezeti egységekkel való belső kommunikáció nem megy gördülékenyen, ami nehézséget okoz a szervezet irányításában;
 • A vezető felhalmozódó feladatai gondot jelentenek a mindennapi munkaszervezésében;
 • Nincs világos, minden kulcsszereplő által elfogadott és követett stratégia, jövőkép és küldetés a szervezetben;
 • A munkatársak számonkérésének módszere nincsen kidolgozva, hiányos vagy nincsen a szervezet egészére kiterjedő és alkalmazott teljesítményértékelő rendszer;
 • A szervezet folyamatai nem működnek megfelelően, folyamatátvilágításra, a folyamatok újragondolására, esetleg átszervezésére van szükség;
 • A globális trendekkel és az online világ térhódításával lépést tartani kihívást jelent a vállalkozás számára akár az értékesítés, akár a marketing, akár a fejlesztés területét vizsgáljuk;
 • A munkatársak motiválatlanok, amely rányomja bélyegét a szervezetnél végzett munkájukra, emiatt szükséges a motivációs rendszer megfelelő kialakítása;
 • A munkakörök nincsenek megfelelően kialakítva, nem egyértelmű a munkatársak számára a feladat- és felelősségi körük;
 • A munkatársak egyéni igényeikkel fordulnak a HR-eshez, munkaügyi vezetőhöz, amely szükségessé teszi rugalmas foglalkoztatási formák bevezetését;
 • Hiányzik a stratégia megvalósításának és a munkatársak teljesítményének mérési, értékelési rendszere;
 • Hatalmas mértékű szakemberhiánnyal kell megküzdeni évről évre, szinte munkakörtől függetlenül nehéz elkötelezett, megfelelő hozzáállással, szaktudással rendelkező munkatársakat találni és megtartani.

Szervezetfejlesztés

Milyen megoldást kínálunk?

Szervezeti innovációs folyamatot vezetünk, azaz komplexen dolgozunk mindazon tényezőkkel, amelyek a szervezeti hatékonyság hajtóerejét képezik:

 • a stratégiai elemekkel,
 • a vezetéssel,
 • a szervezeti kultúrával,
 • rendszerekkel és folyamatokkal,
 • az operatív elemekkel,
 • az egyéni feladatokkal és teljesítmény területeivel.

Az alkalmazott módszertant – tanácsadás, dokumentumok elkészítésében való közreműködés, workshopok, tréningek, coaching, mentorálás - mindig az adott célokhoz és a folyamathoz igazítjuk, egyeztetve a megrendelővel.

Melyek a folyamat lépései?

A szervezetfejlesztési folyamat első fázisában - a megbízóval folytatott konzultációt követően- egy felmérés történik (egyéni interjúval, online kérdőívvel, vagy fókuszcsoporttal), melynek eredménye a részletes diagnózis.

Miért fontos a diagnosztika?

Mert adatok nélkül minden csak EGY vélemény.... - ahogyan azt a minőségmenedzsment atyja, Dr. Deming mondaná.

A felmérés eredményeinek visszajelzését követi az akciókra tett lépések és módszertanok - megrendelővel együttes- meghatározása, azaz a szervezetfejlesztési terv elkészítése.

A folyamat harmadik fázisában a tulajdonképpeni fejlesztési folyamat és annak a szervezeti és egyéni szinteken való beépítése zajlik le.

Az utolsó fázisban a visszamérés és az értékelés zajlik, melyet követően a szervezetfejlesztési folyamat lezárul, illetve meghatározzuk a szükséges nyomonkövetés menetrendjét.

szervezeti-innovacio

Miért érdemes bennünket választani?

Mert nagy tapasztalattal rendelkezünk...

 • a szervezetek átvilágításában, szervezeti szintű és egyéni diagnosztikák készítésében;
 • a sikeres, kiegyensúlyozott és hatékony szervezeti működéshez szükséges stratégiai tervezés, üzleti tervezés és partnerség-építés beindításában;
 • a HR folyamatok széleskörű támogatásában;
 • a szervezeti igényekhez igazított képzési tervek elkészítésében
 • a vezetők fejlesztésében, készségeik és kompetenciáik kibontakoztatásában;
 • a sikeres, kiegyensúlyozott és hatékony szervezeti működéshez szükséges kommunikáció fejlesztésében;
 • a vezetők és munkatársaik természetes tehetségeinek felfedésében, azok kiaknázásában;
 • a változásokat és kihívásokat jól menedzselő vezetők fejlesztésében;
 • a munkatársak aktivitásának, kompetenciáinak és motivációjának fejlesztésében;
 • a szolgáltatás- és termékfejlesztésben, a komplex fejlesztési folyamat menedzselésében;
 • a szervezet belső kommunikációjának javításában;
 • teljesítményértékelési rendszerek kialakításának és bevezetésének támogatásában;
 • a vezetők és munkatársak számára a felnőttképzési törvénynek megfelelő engedélyezett képzések tartásában;

További információt szeretne a szervezetfejlesztési lehetőségekről, módszertanokról?
Kérjük jelezze, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot.

Ha csapatát vagy saját magát szeretné fejleszteni, akkor látogasson el
a tréning és coaching oldalakra a lehetőségek megismeréséért.