parallax background

GINOP-7.1.9.

GINOP-7.1.9.

A turisztikai fejlesztéseket támogató szemléletformáló tevékenységek célja

 • minőségi munkaerő fejlesztés a minőségileg megújuló kínálathoz igazodva
 • szemléletformálás, szemléletváltás megvalósítása NTS 2030-ban megjelölt stratégiai célokkal összhangban, az alábbi fókuszokkal:
  • minőségorientáltság
  • termékfejlesztés hangsúlyossága és folyamatossága
  • vendégközpontúság
 • attitűd formálás támogatása a következő hangsúlyokkal
  • tudatossá váljon a szervezetek kommunikációja az online jelenlétben és tudatossá váljon a kommunikáció belső szervezeti és egyéni szinteken a vendéggel való kapcsolat során is
  • stratégiai gondolkodás erősítése
  • partnerekkel való együttműködésre való törekvés támogatása
 • jó gyakorlatok, tapasztalatok cseréjéhez megfelelő platform biztosítása

A szemléletformáló tevékenységek célcsoportja

A kiemelt fejlesztési térségekben, a fejlesztéssel érintett területen a turizmus, azaz az idegenforgalmi gazdasági ágazatban szolgáltatást nyújtó, a turisták köré szerveződő szolgáltatások nyújtásában érdekeltek szervezetek/ szereplők (gazdasági szervezetek, intézmények, for és non profit szervezetek), vezetői és munkatársai.

A szemléletformáló tevékenységek fő témakörei, céljai

A célcsoport jellemzőinek és a kiemelt fejlesztési térségek sajátosságainak figyelembe vételével határoztuk meg azokat a fő témaköröket, amelyek a szemléletformáló rendezvények fókuszát jelentik, természetesen a tényleges megvalósítás során minden esetben igazodni fogunk a helyi igényekhez, jellemzőkhöz.

1. Téma: Marketing a turizmusban

A marketing fókuszú szemléletformáló rendezvények célja, hogy a résztvevők

 • ismerjék meg a turisztikai marketing és szolgáltatás marketing sajátosságait,
 • képesek legyenek az érintett fogyasztói csoportok igényeinek beazonosítására,
 • ismerjék meg a pozícionálás követelményeit,
 • ismerjék meg a marketing tevékenységek tervezését a szervezet stratégiai tervéhez illesztett marketing stratégiától az akciótervig,
 • váljanak képessé a stratégiai és kommunikációs céloknak megfelelő marketing eszközök kiválasztására, az eszközök eredményességének vizsgálatára,
 • váljanak képessé a rendelkezésre álló marketing keretet a lehető legoptimálisabban felhasználni és minél több vendéget, vásárlót szerezni,
 • szerezzenek minél több aktuális és gyakorlatias ismeretet a mai trendeknek megfelelő, marketing kommunikációs megoldásról,
 • legyenek képesek a marketing tevékenység segítségével versenyelőnyre szert tenni a konkurenciához képest,
 • kapjanak inspirációt a termékfejlesztéshez, szolgáltatásfejlesztéshez, a partnerekkel való együttműködési lehetőségekhez a kínálati paletta szélesítése érdekében,
 • ismerék meg a turisztikai termékfejlesztés lépéseit, kihívásait és lehetőségeit az adott térség kínálatára építve és a térségben működő szolgáltatókkal együttműködve.

Választható témakörök:

 • Alapismeretek a szolgáltatás és turizmusmarketing sajátosságairól
 • Pozícionálás, avagy kit, hogyan, hol érünk el
 • Marketing stratégiai tervezés kihívásai
 • Marketing kommunikációs terv készítésének követelményei, az eredményes marketing kommunikáció jellemzői, marketing akció terv készítése
 • Aktuális, a piacon jelenleg elérhető offline és egyéb marketing kommunikációs eszközök
 • Aktuális, a piacon elérhető online marketing kommunikációs eszközök és azok hatékony használata
 • CRM rendszer építése, avagy az utas ismerete újabb vásárláshoz vezet
 • Eredmények értékelése, hatékonyság vizsgálat, vendégelégedettség mérése

2. Téma: Értékesítési attitűd és módszertan

Az értékesítés fókuszú szemléletformáló rendezvények célja, hogy a résztvevők

 • megismerjék az értékesítési stratégiai tervezés alapjait,
 • áttekintsék az értékesítési rendszereket,
 • készség szinten elsajátítsák az a térségi, desztinációs és szervezeti célok elérését szolgáló és ahhoz illesztett értékesítési stratégia megalkotásához szükséges készségeket, módszereket,
 • betekintést nyernek és elsajátítják a szegmentálás, a versenytárselemzés, az árképzés hatékony technikáit,
 • megismerjék a termék életciklus vizsgálat lehetőségét annak érdekében, hogy képesek legyen gyorsan reagálni a kereslet viselkedésére, annak érdekében, hogy mindig az élvonalban lehessen termékük, szolgáltatásuk,
 • megismerkedjenek a yield és revenue management fogalmával, alapjaival és módszertanával,
 • elsajátítsák az értékesítési tárgyaláshoz szükséges készségeket.

Választható témakörök:

 • Értékesítési rendszerek áttekintése
 • Az értékesítés során megválaszolandó fő kérdések– válasz a „mit, hol, mennyiért” kérdésekre!
 • Értékesítési stratégiai tervezés
 • Termék életciklus vizsgálat
 • Személyes értékesítés a vendéggel való kapcsolatban
 • Tárgyalástechnika
 • Proaktív B2B értékesítés
 • Reaktív B2B értékesítés
 • Revenue management - Értékesítési stratégiai tervezéstől a yield és revenue managementig
 • Események, rendezvények értékesítése
 • Adatbázis

3. Téma: Vendégkezelés, vendégbarát gondolkodás fejlesztése

A vendégkezelés témakörét fókuszba helyező szemléletformáló rendezvények célja, hogy a résztvevők

 • megismerjék, mit jelent és miért fontos a vendégbarát hozzáállás,
 • mely tényezők alakítják ki a vendég elégedettségét,
 • milyen eszközökkel lehet elérni, hogy az ide érkező turisták elégedetten távozzanak, hogyan lehet visszatérő vendégeket szerezni a megfelelő hozzáállással,
 • megismerjék és fejlesszék a vendéggel való udvarias, türelmes, figyelmes viselkedés és bánásmód jelentőségét és eszközeit, az alapvető illem, etikett és protokoll szabályokat,
 • ismerkedjenek meg a vendég tipizálás lehetőségeivel, a differenciált vendégkezelés jelentőségével és eszközeivel, melyek segítségével hatékonyabban tudnak fókuszálni a vendégek igényire,
 • fejlődjön problémafelismerő és – megoldó képességük, valamint a reklamációkezeléssel kapcsolatos eszköztáruk,
 • átfogó cél, hogy a résztvevők szemléletformálásának eredményeként az ide érkező látogatók magasabb színvonalú kiszolgálást kapjanak.

Választható témakörök:

 • Hatékony kommunikáció alapjai a szervezeten belül
 • A vendéggel való kommunikáció felsőfokon személyesen, telefonon, e-mailben és a webes felületeken
 • Problémás ügyek, nehéz helyzetek és problémás vendéggel való bánásmód
 • Konfliktuskezelés mesterfokon a vendéggel való kapcsolat során
 • Vendégbarát hozzáállás és viselkedés a teljes folyamatban a vendégérdeklődéstől foglalásig
 • Vendégtipológia és vendégérkeztetés felsőfokon
 • Upselling a vendégelégedettség fokozásáért és az eredmény növeléséért

4. Téma: Vezetőfejlesztés

A vezetési ismeretek fókuszú szemléletformáló rendezvények célja:

 • segítse az egységes, motivált és proaktív vezetői felfogás, gondolkodás és működés kialakítását az adott desztinációban,
 • megoldásokat, támogatást adjon a vezetők kezébe a hatékony és eredményes vezetői és szervezeti működés kialakításához,
 • megoldásokat és eszközöket adjon a vezetők kezébe a hatékony delegáláshoz, motiváláshoz, teljesítményértékeléshez és kommunikációhoz,
 • támogassa az együttműködő szervezeti kultúra kialakítását, a szervezetek közti és a szervezeteken belüli eredményes kommunikációt,
 • erősítse a munkatársak elkötelezettségét, növelje a szervezetek munkaerő piaci jó hírnevét és megtartó képességét,
 • fejlessze a különböző területeken működő vállalkozások, szervezetek között az együttműködést, kooperációt, támogassa az eredményes közös munkavégzéshez (pl. stratégai együttműködések, közös termékfejlesztések) szükséges szemléletmód kialakulását,
 • adjon felismeréseket, eszközöket, megoldásokat ahhoz, hogy a különböző szervezetek és vállalkozások együttműködése, a közös gondolkodás, a megfelelő kommunikáció kialakítása, a kreativitás, a rugalmasság és egymás értékeinek felismerése és használata a sikerért zökkenőmentes legyen.

Választható témakörök:

 • Jövőkép, célkitűzés, stratégia alkotás, illeszkedés az NTS2030-hoz
 • Csapatok menedzsmentje és fejlesztése
 • Vezetői kommunikáció és konfliktuskezelés
 • Döntéshozatal
 • Felelősségvállalás és vezetői hatás
 • Motiváció és elkötelezettség erősítése
 • Delegálás és eredményorientáltság
 • Visszajelzések adása és fogadása
 • Változások vezetése és kezelése
 • Partnerségépítés, együttműködés fejlesztés